KRAKÓW +48 12 421 78 80Specjalizacja

Spory, arbitraż, mediacja

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym i NSA. Pełnomocnictwo w postępowaniach arbitrażowych i mediacjach.

Podstawą każdego prowadzonego postępowania jest zaplanowana strategia procesowa ustalana wraz z Klientem, analiza ryzyka, a także analiza możliwości dowodowych.
Prowadzimy postępowania m.in. w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, prawa autorskiego, prawa pracy i zamówień publicznych.
Szczególne miejsce w naszej praktyce zajmuje pomoc prawna pacjentom w postępowaniach dotyczących błędów medycznych – pacjentów reprezentujemy zarówno w postępowaniu szkodowym, jak i w postępowaniu sądowym, a także przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Jesteśmy pełnomocnikami w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych przed WSA i NSA, m.in. w zakresie postępowań budowlanych oraz dotyczących korekt w wydatkowaniu środków publicznych.

W sprawach zakresu zamówień publicznych reprezentujemy zamawiających i wykonawców zarówno w postępowaniach przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), jak i w postępowaniach sądowych.

Kierowników jednostek sektora finansów publicznych reprezentujemy w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zarówno prowadzonych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, jak i przez komisję orzekającą i Główną Komisję Orzekającą.

Adwokaci naszej Kancelarii są obrońcami w procesach karnych, w szczególności dotyczących naruszenia prawa autorskiego, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów dają często szybsze i lepsze efekty niż tradycyjne postępowanie sądowe. Adwokat Marcin Lassota jest zawodowym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wpisanym także na listy stałych mediatorów sądów okręgowych w całej Polsce.

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Specjalizacje

Wszystkie specjalizacje

Prawo medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne, ochrona praw pacjenta, pomoc prawna dla szpitali i lekarzy, prawo farmaceutyczne

Więcej

Prawo autorskie

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, doradztwo prawne, umowy autorsko-prawne

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert