KRAKÓW +48 12 421 78 80Specjalizacja

Prawo pracy

Kompleksowe doradztwo i obsługa w zakresie prawa pracy. Regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania. Zakaz konkurencji. Wsparcie prawne dla działów kadrowych i HR firm oraz dla kadry zarządzającej.

Oferujemy pracodawcom kompleksową stałą obsługę w zakresie spraw kadrowych, jak i doradztwo lub reprezentację przed sądem. Konsultujemy dokumenty pracownicze (m.in. regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania, umowy o pracę i cywilnoprawne, umowy o zachowaniu poufności, lojalnościowe, zakazy konkurencji oraz oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę). Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych z pracownikami, a także w zakresie zagadnień zbiorowego prawa pracy.

Oddziały spółek zagranicznych, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z polskim kapitałem wspieramy od początku prowadzenia działalności celem przygotowania odpowiednich rozwiązań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych, które pozwolą na płynny rozwój firmy i bezproblemowe zwiększanie zatrudnienia.

Firmom działającym na rynku już od dłuższego czasu oferujemy audyt dokumentacji pracowniczej pozwalający na zidentyfikowanie obszarów ryzyka i zoptymalizowanie procesów związanych z zarządzaniem prawnymi aspektami relacji między pracownikiem a pracodawcą.

Doradzamy pracownikom w zakresie zawierania, negocjowania i konstruowania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zachowaniu poufności (NDA), umów o zakazie konkurencji i umów lojalnościowych. Pomagamy również w negocjowaniu warunków rozwiązania umów o pracę oraz reprezentujemy w procesach dotyczących rozwiązania umowy o pracę lub niewypłaconych świadczeń. Naszymi klientami jest kadra menadżerska i wykwalifikowani specjaliści (m.in. członkowie zarządu spółek, inżynierowie i programiści).

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Specjalizacje

Wszystkie specjalizacje

IT i dane osobowe

Audyty przedsiębiorstw i instytucji publicznych pod kątem ochrony danych osobowych, opieka prawna przy przetwarzaniu danych osobowych, audyt RODO

Więcej

Spory, arbitraż, mediacja

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji. Pełnomocnictwo w postępowaniach arbitrażowych i mediacjach

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert