KRAKÓW +48 12 421 78 80Specjalizacja

Audyt i business investigation

Audyt dokumentacji wewnętrznej, wzorów dokumentów i umów oraz stosowanych rozwiązań. Dochodzenia wewnętrzne dotyczące nieprawidłowości w spółkach.

Związanie tajemnicą zawodową – adwokacką i radcowską – pozwala nam zagwarantować pełną poufność przy postępowaniach wewnętrznych  w spółkach i instytucjach publicznych.

Dla firm i instytucji publicznych prowadzimy audyt prawny, m.in.:

  • regulaminów organizacyjnych i regulacji wewnętrznych, w tym przyjętego schematu organizacyjnego i  zasad reprezentacji podmiotu oraz udzielanych pełnomocnictw;
  • zasad ochrony danych osobowych (RODO) wraz z dokumentacją oraz stosowanymi zabezpieczeniami i zasadami wewnętrznymi;
  • regulacji dotyczących zatrudniania (HR), w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, przyjętego rodzaju umów w zakresie poszczególnych stanowisk, ustalonego zakresu obowiązków oraz stosowanych wzorów umów, a także umów o zakazie konkurencji;
  • zasad udzielania zamówień publicznych, w tym wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień, planów zamówień publicznych oraz dokumentowania postępowań;
  • stosowanych procedur i  wzorów umów w kontakcie z kontrahentami, w tym umów o poufności (NDA).

Audyt wewnętrzny pozwala na strategiczne spojrzenie oraz zaproponowanie rozwiązań optymalnych dla Klienta. Kontynuacją audytu często są szkolenia wewnętrzne, przygotowanie dokumentacji i wzorów umów oraz wdrożenie nowych procedur.

Prowadzimy działania w zakresie business investigation skupione na wewnętrznych dochodzeniach w spółkach w celu wykrycia źródeł nieprawidłowości i nadużyć oraz poufnego rozwiązania problemów, które powinny pozostać sprawą wewnętrzną przedsiębiorcy.

W ramach naszych działań dokonujemy analizy dokumentów spółki i transakcji bankowych, prowadzimy rozmowy wyjaśniające z pracownikami, oceniamy ryzyko prawne wynikające z wykrytych nieprawidłowości oraz wskazujemy obszary zagrożone ich ewentualnym wystąpieniem w przyszłości. Postępowania wewnętrzne mogą także dotyczyć naruszenia obowiązków pracowniczych lub działania na szkodę spółki.

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Specjalizacje

Wszystkie specjalizacje

Spory, arbitraż, mediacja

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji. Pełnomocnictwo w postępowaniach arbitrażowych i mediacjach

Więcej

IT i dane osobowe

Audyty przedsiębiorstw i instytucji publicznych pod kątem ochrony danych osobowych, opieka prawna przy przetwarzaniu danych osobowych, audyt RODO

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert