KRAKÓW +48 12 421 78 80Specjalizacja

Zamówienia publiczne

Kompleksowa opieka prawna w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, obsługa inwestycji. Przygotowanie SIWZ i przetargów.

Przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania o udzielenia zamówienia w imieniu instytucji publicznych m.in. przygotowanie SIWZ, protokoły postępowania i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych. Prowadzimy doradztwo prawne dla zamawiających na etapie zarządzania ryzykiem, realizacji umowy oraz na etapie kontroli zamówień publicznych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO i sądami, a także w zakresie postępowań dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Przygotowujemy i konsultujemy regulacje wewnętrzne, jak regulaminy udzielania zamówień publicznych i zamówień poniżej progu 30.000 euro.

Doradzamy wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia, wspieramy klientów przy realizacji zamówień publicznych, w tym zamówień z zakresu IT, doradzamy w zakresie prawidłowości wykonania umowy i podstaw do naliczania kar umownych.

Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w obszarze zamówień publicznych w wielu obszarach (m.in. inwestycje budowlane, kontrakty IT, zamówienia sprzętu komputerowego i programów komputerowych, zamówienia w dziedzinie kultury, zamówienia sektorowe).

Pracujemy przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Wspieramy klientów w postępowaniach dotyczących nakładania korekt i związanych z tym postępowań przed sądami administracyjnymi, WSA i NSA.

Nasi prawnicy wspierali w zakresie zamówień publicznych m.in. jednostki samorządu terytorialnego, publiczne instytucje kultury, takie jak Opera Wrocławska, Cricoteka, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą warsztaty i szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności dla zamawiających.

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Specjalizacje

Wszystkie specjalizacje

Spory, arbitraż, mediacja

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji. Pełnomocnictwo w postępowaniach arbitrażowych i mediacjach

Więcej

Audyt i business investigation

Audyt dokumentacji wewnętrznej, wzorów dokumentów i umów oraz stosowanych rozwiązań. Dochodzenia wewnętrzne dotyczące nieprawidłowości w spółkach

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert