Lassota Krawiec sp. j.

Jesteśmy prawnikami wyspecjalizowanymi w nietypowych dziedzinach, jak m.in. prawo medyczne, kontrakty IT i dane osobowe, prawo filmowe. Świadczymy profesjonalną obsługę prawną - sprawy sądowe, audyty u Klientów, mediacje i negocjacje oraz szkolenia prawne. Mamy biura w Krakowie i w Warszawie.

Więcej o nas
 

Specjalizacje prawne

IT i dane osobowe

Audyty przedsiębiorstw i instytucji publicznych pod kątem ochrony danych osobowych, opieka prawna przy przetwarzaniu danych osobowych, audyt RODO

Więcej

Prawo filmowe

Pomoc prawna przy produkcji filmowej, umowy koprodukcyjne, doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego.

Więcej

Prawo autorskie

Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, doradztwo prawne, umowy autorsko-prawne

Więcej

Prawo pracy

Kompleksowe doradztwo i obsługa w zakresie prawa pracy. Wsparcie prawne dla działów HR i kadrowych firm oraz dla kadry zarządzającej

Więcej

Zamówienia publiczne

Kompleksowa opieka prawna w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, obsługa inwestycji

Więcej

Prawo medyczne

Odszkodowania za błędy medyczne, ochrona praw pacjenta, pomoc prawna dla szpitali i lekarzy, prawo farmaceutyczne

Więcej

Spory, arbitraż, mediacja

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji. Pełnomocnictwo w postępowaniach arbitrażowych i mediacjach

Więcej

Audyt i obsługa prawna firm

Audyt dokumentacji wewnętrznej, wzorów dokumentów i umów oraz stosowanych rozwiązań. Dochodzenia wewnętrzne dotyczące nieprawidłowości w spółkach

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Aktualności

Tantiemy autorskie dla filmowców oraz twórców książek i muzyki – czym się różnią?

Czym są tantiemy? Tantiemami potocznie nazywamy przysługujące artystom wynagrodzenie procentowe, czyli uzależnione od zakresu korzystania. Określa się także to wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ), m.in. Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Filmowców Polskich ZAPA, STOART. Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (u.p.a.p.p.) nie posługują się podjęciem „tantiem”, ale używają określenia „wynagrodzenie”. […]

Więcej

Umowa o dzieło

Czym się charakteryzuje? W pierwszej kolejności należy wyjaśnić czym jest umowa o dzieło. Umowa o dzieło jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, to rodzaj umowy odpłatnej, konsensualnej oraz wzajemnej. Zawierając umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło może być wytworzenie przedmiotów, […]

Więcej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – czy jest potrzebny?

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych? Zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. […]

Więcej

Dyrektywa Omnibus – ważne zmiany od 2023 r.

Czym jest dyrektywa Omnibus? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia europejskich przepisów z zakresu ochrony konsumenta (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 328, str. 7) (dalej: Dyrektywa […]

Więcej

© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert
Call Now ButtonZadzwoń 12 421 78 80