Specjalizacja

Audyt RODO

Audyt zgodności przetwarzania danych osobowych

Sprawdź, czy Twoja firma jest zgodna z RODO!

Czy wiesz, że europejskie organy regulacyjne nałożyły w 2021 roku niemal 1,1 mld euro kar z tytułu naruszeń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)?

Czy jesteś pewien, że Twoja organizacja spełnia wymogi z RODO?

Zamów audyt RODO
 

Nasi prawnicy prowadzą audyty RODO czyli audyty zgodności przetwarzania danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) oraz innymi właściwymi przepisami i regulacjami.

Każdy audyt jest zakończony raportem z audytu a także przeszkoleniem zespołu Klienta w zakresie stosowanych rozwiązań. Nasi prawnicy mogą także pełnić rolę Inspektora Ochrona Danych (IOD) u naszych Klientów.

Kto zamawia audyt RODO?

Przygotowywaliśmy audyty RODO dla przedsiębiorstw, NGO oraz jednostek sektora publicznego, w tym w instytucji kultury.

AUDYT DANYCH OSOBOWYCH – jak to robimy?

Potrzebujemy od Ciebie szczegółowych informacji dotyczących sposobu działania twojej firmy oraz analizy dokumentów: umów, regulaminów itp. Informacje te pozyskujemy w toku rozmów z kluczowymi pracownikami.
Po zebraniu tych informacji przystępujemy do sporządzania audytu.

Zakres audytu RODO obejmuje m.in.:

 • identyfikację zakresu przetwarzania danych osobowych;
 • identyfikację systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
 • identyfikację zastosowanych zabezpieczeń;
 • identyfikację wdrożonych rozwiązań organizacyjnych;
 • rozpoznanie środków technicznych wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych osobowych;
 • diagnozę uchybień w procesie przetwarzań danych osobowych.

Po zakończeniu prac, które trwają około 2-3 miesięce otrzymasz od nas:

RAPORT Z AUDYTU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

A w nim:

 • wnioski z audytu, czyli co wymaga poprawy, by Twoja firma funkcjonowała zgodnie z RODO,
 • propozycje rozwiązań, czyli jak to zrobić.

Efekt?

Twoja organizacja będzie dostosowana do wymogów przewidzianych w przepisach prawa unijnego (RODO) oraz krajowego (ustawa o ochronie danych osobowych).

W oparciu o wnioski z audytu Kancelaria przygotowuje raport z audytu ochrony danych osobowych oraz oferuje kompleksowe wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie funkcjonowania danego podmiotu do wymogów przewidzianych w przepisach prawa unijnego (RODO) oraz krajowego.

WDROŻENIE RODO

W ramach wdrożenia przygotowywana jest wymagana dokumentacja, taka jak:

 • polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • rejestr przetwarzania;
 • rejestr czynności przetwarzania;
 • rejestr incydentów bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 • klauzule informacyjne;
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W toku audytu sporządzane są zalecenia odnośnie tego, jakie środki organizacyjne i informatyczne należy wdrożyć, by zabezpieczyć proces przetwarzania danych osobowych.

Kancelaria analizuje również zawierane umowy pod kątem konieczności zawierania umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

SZKOLENIA RODO ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Po zakończonym wdrożeniu Kancelaria oferuje szkolenie dla pracowników organizacji z zakresu ochrony danych osobowych. Uczymy Twój zespół tego, jak stosować wdrożone rozwiązania, żeby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

Dzięki temu pracownicy wiedzą, jak mają stosować się do zasad i jak postępować, a Twoja organizacja nie ryzykuje!

Kancelaria oferuje również pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych przez prawników kancelarii, w tym przez wspólnika – adwokata Wojciech Krawca.

Ile kosztuje audyt RODO?

Koszt audytu RODO jest ustalany indywidualnie w zależności od zakresu działalności audytowanego podmiotu. Jesteś ciekaw, ile będzie to kosztować w Twoim przypadku? Napisz do nas, wstępna konsultacja i wycena nic nie kosztuje.

Zaufali nam

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Specjalizacje

Wszystkie specjalizacje

Audyt i obsługa prawna firm

Audyt dokumentacji wewnętrznej, wzorów dokumentów i umów oraz stosowanych rozwiązań. Dochodzenia wewnętrzne dotyczące nieprawidłowości w spółkach

Więcej

IT i dane osobowe

Audyty przedsiębiorstw i instytucji publicznych pod kątem ochrony danych osobowych, opieka prawna przy przetwarzaniu danych osobowych, audyt RODO

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert
Call Now ButtonZadzwoń 12 421 78 80