Bogdan Balicki

Przystępność i operowanie ciekawymi przykładami oraz aktualność tematyki szkolenia z prawa autorskiego poprowadzonego przez adwokata Marcina Lassotę podczas V Konferencji Kin Studyjnych i Lokalnych w Chodzieży, zachęciła nas do zaproszenia go na kolejną konferencję do Kielc, gdzie potwierdził swoje wysokie kwalifikacje z zakresu prawa autorskiego, które dla nas, prowadzących kina, na co dzień obcujących z tymi zagadnieniem, jest niezwykle ważne.© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert