Naruszenie majątkowych praw autorskich – artykuł w serwisie Social Press

Kiedy może dojść do naruszenia autorskich praw majątkowych i czego można się domagać, gdy majątkowe prawa autorskie zostaną naruszone? Wątpliwości w tym zakresie rozwiewa aplikant radcowski Joanna Gałuszka z krakowskiego oddziału Kancelarii.© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert