KRAKÓW +48 12 421 78 80

Joanna Gałuszka

radca prawny
galuszka@kancelarialassota.pl

Specjalizacje: prawo zamówień publicznych, prawo filmowe, prawo autorskie, spory, arbitraż i mediacja. Prowadzi obsługę klientów z sektora publicznego oraz projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zajmuje się sprawami z zakresu zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Odpowiedzialna za stałą obsługę publicznych instytucji kultury oraz organizacji NGO, w tym fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury.

Wspiera klientów z branży audiowizualnej, w tym twórców i producentów filmowych, a także prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła studia, broniąc pracę magisterską poświęconą tematyce środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. W 2018 roku uzyskała pozytywny wynik na egzaminie radcowskim.

Języki: angielski.

Specjalizacje

Zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Joanna Gałuszka

radca prawny

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel

Mateusz Mraz

adwokat, of counsel

Grzegorz Bednarczyk

specjalista ds. zamówień publicznych

Ewa Bento da Silva

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert