KRAKÓW +48 12 421 78 80Specjalizacja

IT i dane osobowe

Kontrakty i wdrożenia IT, audyty przedsiębiorstw i instytucji publicznych pod kątem ochrony danych osobowych (audyt RODO), opieka prawna przy przetwarzaniu danych osobowych.

Obsługujemy firmy z branży IT, podmioty medyczne, instytucje kultury i inne firmy wymagające wsparcia prawnego w zakresie danych osobowych, w tym danych wrażliwych. Posiadamy doświadczenie w zakresie audytów przedsiębiorstw i instytucji publicznych pod kątem ochrony danych osobowych.

Prowadząc audyt ustalamy podstawę i zakres przetwarzania danych osobowych, weryfikujemy lub sporządzamy wymagane dokumenty (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych i inne), weryfikujemy stosowane środki bezpieczeństwa, oceniamy ich zgodność z przepisami prawa, ustalamy zakres i zgodność z przepisami powierzenia przetwarzania danych podmiotom trzecim i reprezentujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Prawnicy kancelarii świadczą również usługi jako Inspektorzy Ochrony Danych (IOD).

Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Specjalizacje

Wszystkie specjalizacje

Zamówienia publiczne

Kompleksowa opieka prawna w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców, obsługa inwestycji

Więcej

Prawo pracy

Kompleksowe doradztwo i obsługa w zakresie prawa pracy. Wsparcie prawne dla działów HR i kadrowych firm oraz dla kadry zarządzającej

Więcej

Zespół

Cały zespół

Marcin Lassota LL.M.

adwokat, wspólnik

Wojciech Krawiec

adwokat, wspólnik

Agata Bylińska

prawniczka, specjalistka ds. zamówień publicznych

Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

adwokat, of counsel
© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert