Sławomir Kozłowski

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno dobór tematów szkolenia pod kątem przydatności w codziennej pracy samorządowych instytucji kultury, jak również otwartą, umożliwiającą zadawanie pytań formułę szkolenia. Pochlebne oceny zebrały także przygotowane dla uczestników dodatkowe materiały szkoleniowe w formie publikacji zawierającej syntetyczne ujęcie najważniejszych aspektów tematyki szkolenia i umożliwiające samodzielne poszarzenie wiedzy.

Szkolenie odbyło się w 3 blokach programowych dopasowanych do głównych profili instytucji kultury: muzeów, bibliotek oraz animatorów kultury i instytucji pokrewnych (galerie, ośrodki muzyczne).© 2018 Kancelaria Lassota sp. j. Projekt graficzny: Łukasz Podolak  Wdrożenie: WP-Expert